Ruilhandel Oosterhout
naar startpagina

 

Privacybeleid Stichting Ruilhandel Oosterhout

Samenvatting privacybeleid

Stichting Ruilhandel Oosterhout staat ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51878909. De stichting is aan te merken als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van haar deelnemers. De stichting respecteert de privacy van haar deelnemers.

Verwerking van persoonsgegevens geschiedt slechts voor:
  • de activiteiten die gelet op de doelstelling van de stichting gebruikelijk zijn;
  • het verzenden van informatie aan de betrokkenen;
  • het bekend maken van informatie over betrokkenen en activiteiten van de stichting op de eigen website;
  • het berekenen, vastleggen en innen van contributies en giften alsmede andere activiteiten van intern beheer;
  • het behandelen van geschillen.

Gegevens worden niet gedeeld met andere partijen.
Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de gegevens die zij plaatsen in hun profiel. Het profiel is alleen zichtbaar voor geregistreerde deelnemers.

Je kunt het gehele privacybeleid downloaden via Formulieren.

 

Neem contact met ons op

Bel voor meer informatie: 06.40.29.08.32
Of stuur een e-mail naar: ruilhandeloosterhout@gmail.com.
 

Ga verder naar...

kde-document-open Logo LETS-2.JPG

twitter facebook.jpg

 

Formulieren

Andere ruilclubs

Sociale media

Clubavonden