11 te gekke jaren

Ik ben gestopt als bestuurslid van Ruilhandel Oosterhout. Ik heb ervan genoten, heb veel leuke en lieve mensen ontmoet. Ik heb geleerd, gelachen en gehuild. De Ruilhandel heeft mij blij gemaakt en mijn leven verrijkt. Na 11 jaar ben ik toe aan nieuw vrijwilligerswerk. Met dit blog neem ik je graag mee in mijn motivatie, mijn ervaringen en mijn reden om te stoppen.

Het begin

Burenhulp 

11 jaar geleden werkte ik bij het Vrijwilligers Informatiepunt (VIP Oosterhout). Een van de taken van het VIP was om verenigingen en stichtingen te helpen om meer vrijwilligers te werven en te behouden. Samen met mijn team deden we dat met veel plezier.

Ik ontmoette mensen die eenzaam waren en mensen die het niet breed hadden. Wat we misten was een dienst die inwoners aan elkaar koppelden, een soort burenhulp, een maatjesproject. Gewoon om mensen met elkaar te verbinden op basis van hun kwaliteiten. Helaas zag mijn leidinggevende dergelijk project niet zitten.

Pay it forward

Op eigen initiatief hielp ik wel eens mensen. Op een dag hielp ik Frans. Hij vroeg of ik een programma kon installeren op zijn computer. Niet mijn hobby, maar dit klusje duurt normaal maar een half uur, dus waarom ook niet. Zijn computer zat vol met virussen waardoor het veel langer duurde dan verwacht. 

Frans voelde zich schuldig en wilde graag betalen. ‘Nee Frans, ik hoef niets, maak maar drie anderen blij. Dat principe heet ‘pay it forward’. In de dagen die volgden, vroeg hij nog wat mijn uurtarief was, of ik wijn lustte of dat hij voor me kon koken. Ik vond het belangrijker dat hij andere mensen blij maakte.

De krant

pastedGraphic.png
de eerste tweet

Enerzijds zag ik dus mensen die af en toe hulp nodig hadden en mensen die die hulp wilden bieden. Anderzijds merkte ik dat men niet bij elkaar in het krijt wilden staan. Ik trok de stoute schoenen aan en ik verstuurde een tweet (een bericht op Twitter).

Binnen vijf minuten belde Nicole Froeling van BN/DeStem voor een interview. (Je kunt het hier nog een keer nalezen). Ik hoopte dat zich drie of vier mensen zouden melden om mee te denken. Nog voordat ik de krant opengeslagen had, werd ik al gebeld door iemand die mee wilde denken. In totaal meldden zich 25 mensen!! 

Aan de slag

Nu moest ik aan de slag. Wat ga ik concreet doen? Welke ruilprincipes zijn er? Ik dook in het boek “Geld van de Toekomst” van Bernard Lietaer. Ik bezocht de ruilhandels in Breda en Tilburg; Sprak met de oprichter van Zorgflorijnen uit Haarlem en met Timebanking in Den Haag; Verdiepte me in de Brixton Pound en de WIR.

Brainstormen

Ik kreeg spontaan de grootste ontmoetingsruimte aangeboden van Arno van Accent Zuid om samen met de groep ‘mee-makers’ een vijftal ruilprincipes te bekijken. Welke principe zou in Oosterhout het meeste kans van slagen hebben?

We keken naar:

  • • LETS (Local Exchange Trading System = Lokaal Systeem voor Ruilhandel)
  • • Pay it Forward (geef het door: betaal niet maar doe iets voor 3 anderen)
  • • TimeBanking (1 uur inzet is goed voor 1 uur krediet)
  • • Lokaal geld (papieren Keetjes)
  • • Zorgruil (punten verdienen om deze in te zetten als je die later nodig hebt)

De 25 deelnemers gaven per ruil hun voors en tegens. Gezamenlijk gaven ze de voorkeur aan het systeem LETS omdat dit wijdverspreid is en ook in de directe omgeving gebruikt werd (o.a. Breda, Tilburg, Den Bosch, Etten-Leur). Zou het in Oosterhout niet slagen, dan konden we aansluiten bij Breda.

Van idee naar realisatie

Het idee was inmiddels erg concreet geworden. Na diverse gesprekken met andere ruilhandels, besloten we om een ‘stichting’ te worden. Wie van de 25 meemakers doet mee? Gemma, Hans, stelden zich beschikbaar om samen met mij het eerste bestuur te vormen. 

In het najaar van 2010 konden we deelnemen aan de Beursvloer voor maatschappelijk betrokken ondernemers. Bedrijven boden hulp aan verenigingen en stichtingen. Een soort ruilhandel dus. 

Op die Beursvloer (georganiseerd door Samen voor Oosterhout) maakte wij een match met Heijkants Netwerk Notarissen (gratis een stichtingsakte opstellen).

We maakten in 2010 onder andere ook een match met het Florijn/FLASH (elke week een werkruimte met gebruik van telefoon, internet en printer voor een spreekuur), met het MEK (elke maand een ruimte voor ontmoetingen), Essence Business Support b.v. (voor een domeinnaam en hosting van de website) en met het Speelgoedmuseum (ruimte voor de openingsavond).

Als tegenprestatie zouden we hun uitnodigen op onze ontmoetingsavonden (destijds kLETSavond geheten) en de jaarlijkse feestavonden.

De stichting

foto uit de krant voorafgaande aan 24 februari 2011

21 januari 2011 ondertekenden Gemma, Hans en Rob bij Gejo Heijkants (notaris) de stichtingsakte. Onze club was een feit!!

Op 24 februari 2011 werd de aftrap gegeven in het Speelgoed- en Carnavalsmuseum. Toneelvereniging Ratatouille voerde diverse ‘ruilsketches’ op als voorbeeld. Die avond meldden zich 29 mensen direct aan. Op de eerste kLETSavond in 21 maart 2011 telden  we 40 deelnemers. 

Besturen

Het was nooit mijn intentie om voorzitter te worden. Maar ja, het was mijn idee en dat wilde ik natuurlijk zo goed mogelijk in de markt zetten. Ik begon daarom in de functie van  voorzitter. Daarnaast werd ik penningmeester (want uit ervaring wist ik dat die functie moeilijk in te vullen was) en verzorgde ik alles wat met communicatie te maken had (website, flyer, nieuwsbrief, sociale media, weekblad, orts). Hans werd secretaris en Gemma werd bestuurslid. 

In 2011 sloot ook Rose-Marie en Lieske zich aan bij het bestuur. In mijn periode zijn er meerdere bestuursleden geweest. (Ik hoop dat ik niemand vergeet.) Ik heb in het bestuur mogen samenwerken met Geerdien, Sylvia, Edith, Elly, Peggy, René, Theo en Marianne.

Op het moment van afscheid was ik me enkel nog actief als voorzitter en maakte ik de nieuwsbrief. Ik heb veel geleerd als voorzitter. Onder andere het ontwikkelen van een visie, discussiëren, voeren van moeilijke gesprekken, conflicthantering, wet- en regelgeving.

De bestuursvergadering waren erg gezellig. Per maand vergaderden we bij een ander bestuurslid thuis. Tijdens deze bijeenkomsten waren er altijd volop lekkernijen. En heel af en toe spraken we af om samen te eten.

Het bestuur in 2014 (Hans, Rose-Marie, Geerdien, Sylvia en Rob

Feesten

Geweldig trots was ik op de activiteitencommissies. Zij organiseerden niet alleen regelmatig thema-avonden maar ook de feestavonden. Op deze feestavonden kwamen ook onze ‘beursvloer-matches’, bedrijven die iets voor ons hadden gedaan.

Deelnemers

Eind 2011 was Ruilhandel Oosterhout groter dan de ruilhandels in Breda, Tilburg en Etten-leur.  Op het hoogtepunt had onze club 120 deelnemers.

Ik heb veel nieuwe mensen leren kennen. Mensen die ik normaal nooit zou treffen omdat ze in een andere leeftijdsgroep zitten, andere interesses hebben of een andere levensvisie er op na houden. Dat heeft mijn leven enorm verrijkt. Vooral in de eerste jaren heb ik vaak gereageerd op hulpvragen. Om mensen te helpen, om de handel aan te wakkeren en om deelnemers te leren kennen. 

Ik word er blij van te zien dat er nog steeds veel mensen elkaar weten te vinden voor klusjes, om elkaar te helpen, maar ook als vrienden. Dat mensen elkaar opzoeken voor de gezelligheid, samen wandelen of eten. Dat is de kern van onze club. Ik ben er trots op dat we dat met z’n allen voor elkaar gekregen hebben. Dat veel mensen anderen hebben doen stralen.

Afscheid

Het was niet mijn intentie om voorzitter te worden en het was ook niet mijn gewoonte om langer dan 4 á 5 jaar hetzelfde te doen. Maar er gebeurde steeds weer iets waardoor ik  bleef. Ik ben iemand die graag iets bedenkt, iets opzet en de uitvoering graag aan mensen overlaat die daar meer geschikt voor zijn. Ik hou meer van meedenken en adviseren dan van voorzitten en vergaderen. 

In de afgelopen elf jaar heb ik veel leuke projecten gezien waar ik graag aan had willen meewerken. Maar ik zag ervan af vanwege de tijd. Ik ben nu toe aan verandering. Tijd om op zoek te gaan naar ander vrijwilligerswerk. Want naast mijn vaste baan is er nog veel tijd over voor andere leuke dingen.

Dank allemaal 

Ik blijf deelnemer en indien nodig adviseur voor het bestuur. Ik hoop nog meer deelnemers te helpen en te verbinden. Ik dank iedereen die nu en in het verleden de ruilhandel mogelijk gemaakt hebben. Zonder externe middelen, zonder subsidies, draait de ruilhandel al elf jaar. Ik heb er vertrouwen in dat er nog voldoende groeikansen voor de Ruilhandel. Het nieuwe bestuur heeft alle kennis in huis om nieuwe wegen te bewandelen, Ik wens hun veel succes en ik ben ervan overtuigd dat ze met frisse ideeën de Ruilhandel succesvol voortzetten. 

Dank alle huidige en vorige deelnemers, commissieleden, partners en bestuursleden voor de samenwerking en het vertrouwen. Bestuur, veel succes!

Feestmaand… of toch niet?

December dé feestmaand…

Veel mensen zien december als dé feestmaand. Met name tegen het einde van de maand wenst men graag mensen fijne feestdagen. Maar voor veel mensen is december de verschrikkelijkste maand van het jaar.

Maar liefst 47 procent van de inwoners van Oosterhout is eenzaam, zei Wendy van Oostenbrugge, beleidsmedewerker sociaal domein van de gemeente in BN/DeStem. Dat is bijna de helft van Oosterhout!!

De Ruilhandel is elf jaar geleden opgestart omdat we toen ook al veel eenzaamheid zagen. En we merkten in die tijd dat er best veel mensen iets wilden doen voor een ander. Gelukkig is in vergelijking de eenzaamheid nauwelijks toegenomen de afgelopen elf jaar maar de bereidheid om iets voor een ander te doen wel.

We zijn daarom blij met veel initiatieven zoals bijvoorbeeld de Eetkamer van OosterheideOosterhout voor Elkaar en Stichting met je Hart. Volgens het krantenartikel zijn er zo’n 100 initiatieven in onze gemeente.

Wat doe jij voor een ander?
Bel eens een deelnemer op. Help iemand met het versieren van een boom. Maak samen een wandeling. Nodig een eenzame of alleenstaande uit voor de koffie of om mee te eten. Wat je ook doet: denk eens aan een ander. Elk klein beetje aandacht is waardevol.

In december ploppen overal ideeën en initiatieven op om aandacht te vragen voor eenzaamheid en armoede. Jammer dat de aandacht vaak in januari wegzakt….

Corona

Corona

Op 11 maart 2020 werd de verspreiding van het coronavirus officieel als pandemie (wereldwijde epidemie) bestempeld. Twee dagen eerder had de Nederlandse regering al hygiënemaatregelen aangeraden: handen wassen, in de elleboog niezen of hoesten en papieren zakdoekjes gebruiken. In de dagen daarna steeg het aantal besmettingen en het aantal zieken en werden de maatregelen uitgebreid. Op 16 maart liet premier Rutte weten dat de overheid “groepsimmuniteit” nastreefde. Een week later, op 23 maart, werd de zogenaamde intelligente lockdown afgekondigd. Het land ging min of meer op slot. De regering zag zich genoodzaakt de juiste balans te vinden tussen gezondheid en economie. Aan beide kanten vielen veel slachtoffers.

Op dit moment van schrijven (26 augustus 2020) is corona nog steeds niet uit de wereld en het ziet er naar uit dat dat ook nog wel een tijd op zich laat wachten. Overal thuis, in het bedrijfsleven, in het verenigingsleven, etc. hebben mensen zich aangepast. Zo ook bij Ruilhandel Oosterhout.

In het begin (vanaf half maart dus) was het advies om thuis te blijven en mochten er geen groepen van mensen samenkomen. De ontmoetingsavonden van Ruilhandel Oosterhout werden afgelast. Zo ging de Voorleesavond van 17 maart niet door. De bestuursvergaderingen vonden online plaats. En ook de ontmoetingsavonden van 15 april en 19 mei gingen via het internet.

Vanaf juni werden de regels versoepeld. De bestuursvergadering in die maand was weer “real life” (zij het met inachtneming van wat maatregelen) en ook de Voorleesavond op 17 juni was in persoonlijk contact in de Bunthoef (met anderhalve meter afstand tussen de aanwezigen). Daarna werden verschillende activiteiten (bijeenkomsten, wandelingen, etc.) weer schoorvoetend en voorzichtig opgestart.

Het lijkt erop dat niemand van Ruilhandel Oosterhout zelf getroffen is door corona c.q. Covid-19. Gelukkig maar!

Nu is het afwachten. Hopelijk kunnen we spoedig weer “normaal” doen…

Verhalen vertellen

Verhalen vertellen

Op 17 juni 2020 organiseerde Ruilhandel Oosterhout een “voorleesavond” waarop deelnemers eigen verhalen, gedichten, etc. konden voorlezen.

Gerrie van Seeters las verschillende korte verhalen voor van eigen hand. Ze nam ons mee naar haar jeugd met herinneringen die herkenbaar en grappig waren. Ze had het over de volkszanger Jantje Koopmans uit Waspik en over zanglerares Juffrouw Nollen op haar oude school. En meer…

Theo van Drunen las ook een verhaal voor met herinneringen. Het verhaal was in het Brabants en heette “Ons oma”. Later had hij nog een kort verhaaltje over de “voordelen van corona”.

Rob Beckers vertelde uit het hoofd een sappige, ondeugende anekdote. Ook las hij een “flarf” voor. Een flarf is een gedicht waarin de zoekresultaten van het internet zijn verwerkt. Rob zocht bijvoorbeeld op “fiets” en “friet”. Ook had hij nog “normale” gedichten.

Trui droeg een, ook weer autobiografisch, gedicht voor. Levendig verteld. De toehoorders voelden mee met de emotie in dit gedicht.

Wandeling door de Heilige Driehoek

Wandeling door de Heilige Driehoek

Op maandag 30 september 2019 had Rob (001) een wandeling georganiseerd. Naarmate de maandag naderde zag er naar uit dat de hele wandeling in het water zou vallen. Maar Rob en zijn meelopers hielden vol, sterker nog… na de deadline om aan te melden kwamen nog meer geïnteresseerden.
In totaal verzamelden zich 8 mensen: De oud gedienden Rob en Anja (001), Marjon (034), Nellie (131), nieuwe deelnemers Marianne (180), Gonnie (183), Herma (185) en Nicole die als gast meeliep.

Rob had verschillende routes in gedachten die afhankelijk waren van het weer en de conditie van de wandelaars. Gezamenlijk kozen ze voor de route ‘Heilige Driehoek’ die langs de drie kloosters voerden en door de wijk Leijsenakkers (inclusief Molenbuurt). Het was geweldig weer: droog en zeker niet koud. Doordat er regelmatig even stilgestaan werd bij een bezienswaardigheid en omdat er veel gekletst werd, duurde de wandeling net iets langer dan een uur.

Oud brood
Bikkels zijn het, die ondanks de weersvoorspellingen zich aanmeldden voor deze hachelijke tocht. Daarom had Rob al weken oud brood verzameld om hen bij thuiskomst te verrassen met koffie of thee en een versgebakken broodpudding. Deze werd vakkundig soldaat gemaakt door alle meelopers. (Het recept hiervan tref je hier.)

Recensies
• Leuk dat je met wandelen zo makkelijk contact maakt met elkaar. Wat een leuke kennismaking gisteravond. Leuke groep gisteravond.Heerlijk spontaan allemaal.Heel hartelijk bedankt, ook Anja.
• Ik had er niet bij stil gestaan dat er ook een sociale component bij komt kijken. Bedankt voor de leuke wandeling naar de Heilige Driehoek en de gezellige bijeenkomst bij jullie thuis met de huisgemaakte verrassing.
• Was erg gezellig en hmmmm heerlijk! !

Voorbeeld van een hulpvraag

Voorbeeld van een hulpvraag

Voorbeeld van een hulpvraag.
Niet omdat deze deelnemer het niet kan, maar omdat samen gezelliger is.

Mijn huis is hartstikke netjes en dat wil ik graag zo houden. Ik doe daar mijn best voor, maar de laatste tijd komt dat enigszins in de knel omdat ik steeds meer werk heb. Daarom zoek ik iemand voor 1 à 2 uur in de week voor zeer gevarieerde huishoudelijke werkzaamheden.

De ene keer moet de keuken eens een extra sopje hebben. De andere keer staat er wel voor een uur aan strijk. De vloer mag een keer gedweild worden. De badkamer heeft af en toe wat extra aandacht nodig. Soms moeten de planten eens afgestoft worden en misschien ook verpot naar grotere potten (die planten groeien als kool). Bij mooi weer is er misschien eens wat werk in de tuin. En als je het ook nog leuk vindt om te schilderen, dan kunnen we de binnendeuren doen.

Mijn voorkeur gaat uit naar ‘s middag doordeweeks, maar ik ben daar flexibel in.

Ik bied 20 Keetjes per uur en een stuk gezelligheid, want ik werk mee of ben bezig met mijn eigen klusjes.

➡︎ wat kun jij voor iemand anders betekenen?

Een TOP Verjaardag

door Rose-Marie

12 april 2019

Vorig jaar november ging ik naar de ontmoetingsavond van onze ruilhandel. Het was “surprise” avond. Iedereen moest een “cadeautje” meebrengen voor een andere deelnemer. Ik had dit jaar gekozen voor drie verschillende soepjes. Na het uitbundig zingen van sinterklaasliedjes begon de surpriseronde, ik had al eens rond gekeken en ook gehoord van Nel (Nelemans) dat Theo als troubadour een succes was. Toevallig zat Theo naast mij. Met mijn gedachten al bij de verjaardag van mijn man Hans die volgend jaar 60 jaar zou worden, zat ik te overwegen, of ik voor Theo zou kiezen. 1 gratis optreden van troubadour Theo bij jouw thuis! Toen de helft al was vergeven koos Nellie (v.d. Schoof) voor mijn drie soepjes. En toen was ik aan de beurt. Nog even rond kijken, het wordt toch Theo met zijn optreden. Of het werkelijk plaats zou gaan vinden, daar had ik toen nog geen 100% zekerheid van.

De tijd kwam dat mijn man Hans z’n verjaardag naderde. Het leek wel of Hans er helemaal geen zin in had. Hij liet het aan mij over. (prima, dat is in goede handen). Nu dus aan de slag met de voorbereidingen en even een bezoekje gebracht aan Theo. Met een B5je met info over Hans op naar Theo om e.e.a. te bespreken. Theo zou twee sessies doen van een half uur. Hij zou als verrassing binnenkomen en zou wel 30 mensen aan het zingen krijgen. Ik had er alle vertrouwen in.

Via de app gaf Theo op de bewuste dag aan, dat hij voor de deur stond, het was 22.00 uur. Met zijn gitaar, een mooi (strak) troubadourspak en een mooie stem viel hij met een lied in huis. Even was er verwarring maar al snel zong iedereen mee! Theo kwam met leuke liedjes, waarbij onze gasten ook het nodige aan moesten bijdragen. De leuke en ook grappige verhaaltjes tussendoor maakte er een gezellige, vrolijke en blijde happening van! Theo had ook nog een lied gemaakt voor Hans, waarbij wij het refrein konden meezingen, fantastisch! Na een half uur moest Theo even zijn keel smeren met een colaatje en een hapje. Later op de avond nog zo’n gezellig meezing halfuurtje. Wat hebben wij plezier gehad en ontzettend veel, heel veel gelachen. Ook Hans vond het fantastisch, hij kijkt terug op een geweldige verjaardagsfeest!
En Theo, die vond het ook erg leuk en gezellig deze avond.

De volgende dag “regende” het appjes. “Wat een gezellige en leuke verjaardag hebben wij gehad”, “ Het was af deze verjaardag!”
Ik kijk weer uit naar een feestje en hoop dat Theo weer van de partij is!
DANK JE WEL,THEO, VOOR DEZE ERG LEUKE EN GEZELLIGE SURPRISE.

Rose-Marie (lidnummer 004)


In beweging

door Theo van Drunen

28 september 2018

Het thema van de ontmoetingsavond op 18 september was “Bewegen”. 
Gerrie van Seeters (lid van Ruilhandel Oosterhout) gaf een fijne introductieles Tai Chi. En toen de spieren zo wat losser waren, lukte het veel beter met de Biodanza (bewegen op muziek, alleen en met elkaar) door Ivonne de Hoon (geen lid van Ruilhandel Oosterhout).

Tai Chi is Chinese bewegingskunst gebaseerd op vechtsport-technieken. Het kan gebruikt worden voor zelfverdediging, maar is vooral goed voor de gezondheid. Qi gong is een andere, Chinese vorm van bewegen en lijkt op Tai Chi.

De tweede helft van de avond was voor Biodanza (Dans van het Leven). Dat is dansen op muziek. Maar niet zomaar dansen en niet zomaar muziek. De bedenker van Biodanza is Rolando Toro en die heeft allerlei vormen van vrij bewegen bedacht waarbij je op intense wijze in contact kunt komen met jezelf en met de anderen. De ene dans is heel dicht bij en met jezelf. De andere dans is vrolijk en uitbundig, ook naar en met de andere deelnemers. Er mocht niet gepraat worden, maar er werd wel zeker gelachen.

We waren met ruim 10 personen en hebben genoten. Het was intensief, maar ook ontspannend. Het voelde in ieder geval goed. Met dank aan Gerrie en Ivonne. Voor herhaling vatbaar!

Theo van Drunen


Wandeling Landgoed Oosterheide

door Theo van Drunen

15 augustus 2018

De activiteitencommissie organiseerde op maandag 18 juni een wandeling o.l.v. een IVN-gids en in het Floraliapark alternatieve bezigheden voor diegenen die de wandeling niet mee konden doen.

Net ten zuiden van Oosterhout, richting Teteringen, ligt het Landgoed Oosterheide. De activiteitencommissie van Ruilhandel Oosterhout organiseerde op maandag 18 juni voor circa 15 deelnemers een wandeling o.l.v. een IVN-gids door dit prachtige landgoed. De gids vertelde in geuren en kleuren over de bomen, struiken, planten en bloemen die we tegenkwamen. Dat leverde heel wat wetenswaardigheden op. Regelmatig kon je horen: “Dat wist ik nog niet!” En behalve de gevarieerde flora bevat het landgoed ook een interessante fauna. De dieren lieten zich weliswaar minder goed zien, maar de achtergelaten sporen verraadde hun aanwezigheid.

Behalve flora en fauna heeft het landgoed ook een interessante geschiedenis. Midden op het landgoed was vanaf circa 1700 een groot veld met aan de ene kant een soort loopgraven van waaruit kanonnen bediend werden en aan de andere kant 3 kunstmatig opgeworpen heuvels die als kogelvangers dienden. Het schijnt dat er wel 30.000 manschappen daar oefenden om te gaan vechten in eerst de Spaanse en later de Oostenrijkse successieoorlog. De naam van de nabijgelegen parkeerplaats aan de A27, Kalix Berna, zou verband houden met die kogelvangers. Maar de “geleerden” zijn het er nog niet helemaal over eens. De ene theorie zegt dat Kalix Berna een verbastering zou zijn van het woord “kogelbergen”. De ander is van mening dat Kalix Berna een verbastering is van de familienaam van Pieter Jacob Calckberner, een Bredanaar die rond 1727 ruim 50 hectaren heide kocht tussen Oosterhout en Teteringen.

Hoe dan ook: het landgoed is een prachtige plek om heerlijk te wandelen en te genieten van de natuur en historie!

De activiteitencommissie had er ook voor gezorgd dat er ondertussen in de Floralia-tuin alternatieve bezigheden waren (voor diegenen die de wandeling niet mee konden doen) en na 21.00 uur werden alle deelnemers verrast met drankjes en lekkere hapjes van Wilma en Els. Zulke activiteiten mogen er vaker zijn! Chapeau!!!

Theo van Drunen